Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ 2019

ctvloga255
15 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56689] - [Loga.vn]

Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng \[\lambda \]. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng \[\lambda \] bằng

Câu 2 [56688] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm \[{{t}_{1}}\] (đường nét đứt) và \[{{t}_{2}}={{t}_{1}}+0,3\left( s \right)\](đường liền nét). Tại thời điểm\[{{t}_{2}}\] , vận tốc của điểm N trên đây là

Câu 3 [56687] - [Loga.vn]

Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1\[\Omega \] , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 176,8\[\mu F\]. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết rôto máy phát có hai cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ \[{{n}_{1}}=1350\]vòng/phút hoặc \[{{n}_{2}}=1800\] vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau. Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 4 [56686] - [Loga.vn]

Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng\[\lambda \] . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động. Biết OM = 8\[\lambda \], ON = 12\[\lambda \] và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là

Câu 5 [56685] - [Loga.vn]

Hai chất điểm A và B đang dao động điều hòa tự do cùng tần số trên hai đường thẳng song song và rất gần nhau được xem như trùng với một trục Ox có gốc O tại vị trí cân bằng của hai chất điểm. Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm A (đường 1) và của chất điểm B (đường 2) như hình vẽ. Tại thời điểm t3, chất điểm A có li độ bằng 2,2 cm và tốc độ đang giảm thì khoảng cách giữa hai chất điểm xấp xỉ bằng

Câu 6 [56684] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g và lò xo có độ cứng 40N/m được đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực F = 2N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm \[t=\frac{\pi }{3}\]s thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 7 [56683] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc ${{\lambda }_{1}}=0,5\mu m;$ ${{\lambda }_{2}}=0,6\mu m;$${{\lambda }_{3}}=0,7\mu m$ vào hai khe. Số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trong đoạn giữa hai vân gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là

Câu 8 [56682] - [Loga.vn]

Mạch dao động điện từ LC có C thay đổi được, khi C = \[{{C}_{1}}\] thì chu kì dao động là\[~{{T}_{1}}\] = 0,03s, khi C = \[{{C}_{2}}\] thì chu kì dao động \[{{T}_{2}}\] = 0,05s. Khi $\frac{1}{C}=\frac{1}{{{C}_{1}}}+\frac{1}{{{C}_{2}}}$ thì chu kì dao động điện từ là

Câu 9 [56681] - [Loga.vn]

Cho mạch điện gồm điện trở gồm R = \[50\Omega ,\] cuộn thuần cảm $L=\frac{1}{\pi }H$ và tụ điện $C=\frac{50}{\pi }\mu F$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u=50+100\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)+50\sqrt{2}\cos \left( 200\pi t \right)\left( V \right)$. Công suất tiêu thụ của mạch điện là

Câu 10 [56680] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo ra song dừng trên dây. Hai tần sồ gần nhau nhất trên dây là 150Hz và 200Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 11 [56679] - [Loga.vn]

Một chất điểm M có khối lượng m = 100g dao động điều hòa, có đồ thị thế năng theo thời gian như hình vẽ, tại thời điểm t = 0 chất điểm có gia tốc âm, lấy ${{\pi }^{2}}\approx 10$. Lực kéo về cực đại tác dụng vào chất điểm có độ lớn

Câu 12 [56678] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 15cm, chất điểm đi hết đoạn đường dài 7,5cm trong thời gian ngắn nhất là \[{{t}_{1}}\] và dài nhất là\[{{t}_{2}}\] . Nếu \[{{t}_{2}}\text{ }{{t}_{1}}=\text{ }0,1s\] thì thời gian chất điểm thực hiện một dao động toàn phần là

Câu 13 [56677] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là \[{{d}_{1}}=\text{ }30cm\text{ }v\grave{a}\text{ }{{d}_{2}}=\text{ }46cm\] dao động có biên độ cực đại. Cho biết tốc độ truyền sóng là v = 80cm/s, giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực đại khác. Tần số sóng có giá trị:

Câu 14 [56676] - [Loga.vn]

Trong một phản ứng hạt nhân khối lượng các hạt nhân sau phản ứng so với khối lượng các hạt nhân trước phản ứng

Câu 15 [56675] - [Loga.vn]

Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có 2000 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng, nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 110V, cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ gồm RLC mắc nối tiếp, biết $R=80\Omega $, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ${{Z}_{L}}=100\Omega $, tụ điện có điện dung ${{Z}_{C}}=160\Omega $. Cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là

Câu 16 [56674] - [Loga.vn]

Một hạt electron với vận tốc đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 190V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền có từ trường $B={{5.10}^{-4}}T.$ với \[\overrightarrow{B}\] vuông góc với \[\overrightarrow{v}\] (\[\overrightarrow{v}\] là vận tốc electron). Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên electron gần bằng

Câu 17 [56673] - [Loga.vn]

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng

Câu 18 [56672] - [Loga.vn]

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, $R=50\Omega $, cuộn dây thuần cảm $L=\frac{1}{\pi }H$, tụ điện có điện dung $C=\frac{{{10}^{-4}}}{0,5\pi }$ . Đồ thị điện áp hai đầu cuộn cảm theo thời gian có một phần như hình vẽ. Dựa vào đồ thị suy ra pha ban đầu của điện áp hai đầu đoạn mạch là

Câu 19 [56671] - [Loga.vn]

. Một êlectron chuyển động chậm dần đều dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường $E=100V/m$, vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300km/s. Thời gian electron chuyển động cho đến khi electron lại có vận tốc 300km/s là

Câu 20 [56670] - [Loga.vn]

Pin quang điện là nguồn điện trong đó

Câu 21 [56669] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 20pF, điện tích cực đại của một bản tụ là ${{Q}_{0}}=5nC$, chọn t = 0 khi q = 2,5nC và tụ đang phóng điện. Thời điểm đầu tiên dòng điện trong mạch có giá trị bằng 0 là

Câu 22 [56668] - [Loga.vn]

Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện điện $E$ và có điện trở trong r = 1\[\Omega \] . Trên các bóng đèn có ghi:\[{{}_{1}}\left( \text{ }12V-\text{ }12W \right)\text{ },{{}_{2}}\left( 12V\text{ }-\text{ }6W \right)\] , R là một biến trở. Điều chỉnh biến trở để các đèn sáng bình thường. Nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài trong thời gian 5 phút

Câu 23 [56667] - [Loga.vn]

Tia tử ngoại được dùng

Câu 24 [56666] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Youg về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa hai điểm M và N mà MN = 2cm , người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là

Câu 25 [56665] - [Loga.vn]

Ta thu được quang phổ vạch phát xạ khi

Câu 26 [56664] - [Loga.vn]

Một điện cực phẳng bằng nhôm được rọi bằng bức xạ tử ngoại có bước sóng\[\lambda =\text{ }0,45\mu m\] . Bên ngoài điện cực có một điện trường cản có cường độ E = 1100V/m. Giới hạn quang điện của nhôm là 0,5μm. Electron quang điện sẽ rời xa bề mặt điện cực một khoảng cực đại là

Câu 27 [56663] - [Loga.vn]

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất cách mắt 15cm, người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 2,4cm, mắt đặt cách kính 10cm. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng ở điểm cực cận là

Câu 28 [56662] - [Loga.vn]

Quang phổ liên tục được phát ra khi nào?

Câu 29 [56661] - [Loga.vn]

Hai tấm kim loại phẳng, nhỏ A và B có giới hạn quang điện\[{{\lambda }_{0}}=\text{ }0,2643\mu m\] , đặt gần nhau trong chân không, nối A và B với một nguồn điện một chiều, chiếu vào tấm B một chùm bức xạ đơn sắc để không có electron nào đến đươc tấm A thì điện thế giữa tấm A và tấm B là -2V. Bước sóng \[\lambda \] là

Câu 30 [56660] - [Loga.vn]

Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước?

Câu 31 [56659] - [Loga.vn]

Khi elêctrôn ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi ${{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}\left( eV \right)$. Một đám khí Hiđrô hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là ${{E}_{3}}$ (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là

Câu 32 [56658] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, nếu dòng điện trong mạch có dạng $i={{I}_{0}}\cos \left( \omega t \right)$ thì biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là

Câu 33 [56657] - [Loga.vn]

Dùng ptôtôn có \[{{K}_{P}}\] = 1,20MeV bắn vào hạt nhân \[{}_{3}^{7}Li\] đứng yên thì thu được hai hạt nhân \[{}_{2}^{4}He\] có cùng tốc độ. Cho\[{{m}_{P}}=\text{ }1,0073u;\text{ }{{m}_{Li}}=\text{ }7,0140u;\text{ }{{m}_{He}}=\text{ }4,0015u\text{ }v\grave{a}\text{ }1\text{ }u\text{ }=\text{ }931MeV/{{c}^{2}}\] . Động năng của mỗi hạt \[{}_{2}^{4}He\]là

Câu 34 [56656] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn cùng tần số và có

Câu 35 [56655] - [Loga.vn]

. Radian C có chu kì bán rã là 20 phút. Một mẫu Radian C có khối lượng là 2g. Sau 1h40phút lượng chất đã phân rã là bao nhiêu.

Câu 36 [56654] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, phương trình sóng tại hai nguồn ${{u}_{1}}={{u}_{2}}=a\cos \left( \omega t \right)$. Gọi M là điểm trong vùng giao thoa lần lượt cách hai nguồn những đoạn \[{{d}_{1}}\] và \[{{d}_{2}}\] thì M dao động với biên độ cực đại nếu

Câu 37 [56653] - [Loga.vn]

Một chiếc xe chạy trên con đường lát gạch, cứ sau 15m trên đường lại có một chiếc rãnh nhỏ, biết chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Hỏi vận tốc của xe bằng bao nhiêu thì xe bị xóc mạnh nhất?

Câu 38 [56652] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 39 [56651] - [Loga.vn]

Cho dòng điện xoay chiều $i=\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)A$. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là

Câu 40 [56650] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$. Tần số dao động của vật là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook