Chi tiết đề thi

Đề thi tuyển sinh lớp 10

thanhshin98
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49539] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

Câu 2 [49611] - [Loga.vn]

Dãy các oxit tác dụng được với dung dịch HCl:

Câu 3 [49952] - [Loga.vn]

Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?

Câu 4 [49338] - [Loga.vn]

Chất khí nặng gấp 2,2069 lần không khí là:

Câu 5 [49274] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):

Câu 6 [49606] - [Loga.vn]

 Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp ?

Câu 7 [49564] - [Loga.vn]

Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dung dịch : HCl, HNO3, H2SO4 đựng trong 3 lọ khác nhau đã mất nhãn. Các thuốc thử dùng để nhận biết được chúng là:

Câu 8 [49256] - [Loga.vn]

Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

Câu 9 [49787] - [Loga.vn]

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Câu 10 [49620] - [Loga.vn]

Cho cùng một lượng sắt và kẽm tác dụng hết với axit clohiđric:

Câu 11 [49716] - [Loga.vn]

Để điều chế Cu(OH)2 ng ười ta cho:

Câu 12 [50542] - [Loga.vn]

Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng:

Câu 13 [49759] - [Loga.vn]

Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 :

Câu 14 [49565] - [Loga.vn]

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

Câu 15 [49783] - [Loga.vn]

Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook