Chi tiết đề thi

đề thi virut corona

tamanh110904
4 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [26105] - [Loga.vn]

Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $a\sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp S.ABC là:

Câu 2 [44332] - [Loga.vn]

Cho lục giác đều \[ABCDEF\] có cạnh bằng 4. Quay lục giác đều đó quanh đường thẳng AD. Tính thể tích V của khối tròn xoay được sinh ra.

Câu 3 [40410] - [Loga.vn]

Cho hình chóp đều \[S.ABC\] có cạnh đáy bằng \[a,\] góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng ${{60}^{\circ }}.$ Tính độ dài đường cao \[SH.\]

Câu 4 [7243] - [Loga.vn]

Một hình trụ có bán kính đáy bằng 5 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3. Tính diện tích S của thiết diện được tạo thành.

Câu 5 [63671] - [Loga.vn]

Câu 3: Một bình đựng nước dạng hình nón (không đáy) đựng đầy nước. Biết rằng chiều cao của bình gấp 3 lần bán kính đáy của nó. Người ta thả vào đó một khối trụ và đo dược thể tích nước tràn ra ngoài là $\frac{16\pi }{9}d{{m}^{3}}$. Biết rằng một mặt của khối trụ nằm trên mặt trên của hình nón, các điểm trên đường tròn đáy còn lại đều thuộc các đường sinh của hình nón (như hình vẽ) và khối trụ có chiều cao bằng đường kính đáy của hình nón. Diện tích xung quanh ${{S}_{xq}}$ của bình nước là:

Câu 6 [28196] - [Loga.vn]

Cho khối lăng trụ tam giác đều \[ABC.A'B'C'\] có cạnh đáy bằng \[a\], cạnh bên bằng \[2a.\] Tính thể tích \[V\] của lăng trụ \[ABC.\text{ }A'B'C'\].

Câu 7 [45607] - [Loga.vn]

Tam giác ABC vuông cân đỉnh A có cạnh huyền là 2. Quay hình tam giác ABC quanh trục BC thì được khối tròn xoay có thể tích là:

Câu 8 [23239] - [Loga.vn]

Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng h là:

Câu 9 [4426] - [Loga.vn]

Cho hình chóp .S ABC có SA vuông góc mặt phẳng $\left( ABC \right)$ tam giác ABC vuông tại .B Biết \[SA=2a,AB=a,BC=a\sqrt{3}.\] Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

Câu 10 [33814] - [Loga.vn]

Cho một khối nón có bán kính đáy là 9cm, góc giữa đường sinh và mặt đáy là ${{30}^{\circ }}.$ Tính diện tích thiết diện của khối nón cắt bởi mặt phẳng đi qua hai đường sinh vuông góc với nhau.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook