Chi tiết đề thi

Hóa 11 (Kiểm tra 1 tiết)

doquangduy363
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [11048] - [Loga.vn]

Phân lân là phân bón chứa

Câu 2 [52462] - [Loga.vn]

Anion nitrat là tên gọi ion nào sau đây?

Câu 3 [36140] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường N2 phản ứng với chất nào dưới đây?
 

Câu 4 [52458] - [Loga.vn]

Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit photphoric?

Câu 5 [32802] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam P rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,15 mol KOH. Sau khi các phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m + 9,72 gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 6 [23648] - [Loga.vn]

Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?

Câu 7 [14624] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu về NH3 và NH4+  như sau:(1) Trong NH3 và NH4+, nitơ đều có số oxi hóa -3;(2) NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit;(3) Trong NH3 và NH4+,  đều có cộng hóa trị 3;(4) Phân tử NH3 và ion NH4+ đều chứa liên kết cộng hóa trị.Số phát biểu đúng là

Câu 8 [37672] - [Loga.vn]

Loại đạm sau đây không nên dùng để bón cho đất chua là
 

Câu 9 [11266] - [Loga.vn]

Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M (dư), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 10 [9972] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây làm khô khí NH3 tốt nhất?

Câu 11 [24246] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hỗn hợp gồm NH4NO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 đến phản ứng hoàn toàn thì chất rắn thu được sau phản ứng là

Câu 12 [32683] - [Loga.vn]

Người ta điều chế phân urê bằng cách cho NH3 tác dụng với chất nào (điều kiện thích hợp):

Câu 13 [40465] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

Câu 14 [12219] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ.

(b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

(c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh.

(d) Amoniac được sử dụng để sản xuất nitric,  phân đạm.

Số phát biểu đúng là

Câu 15 [24248] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 16 [52441] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là:

Câu 17 [52460] - [Loga.vn]

Fe(NO3)3 có tên gọi là?

Câu 18 [12238] - [Loga.vn]

Để thu được khí CO khô không bị lẫn hơi nước, người ta dẫn khí CO lần lượt qua

Câu 19 [9985] - [Loga.vn]

Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

Câu 20 [52492] - [Loga.vn]

Cho 100 ml dung dịch HNO3 1,0 M (dung dịch A) vào 100 ml dung dịch KOH 1,0M (dung dịch B). Tính pH của dung dịch A và dung dịch B.

Câu 21 [13337] - [Loga.vn]

Khí không màu hóa nâu trong không khí là

Câu 22 [11604] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ

Câu 23 [3176] - [Loga.vn]

Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?

Câu 24 [28756] - [Loga.vn]

Thành phần chính của khí than ướt là

Câu 25 [14994] - [Loga.vn]

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

Câu 26 [11562] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là

Câu 27 [11251] - [Loga.vn]

Phân lân có chứa nguyên tố dinh dưỡng là

Câu 28 [9983] - [Loga.vn]

Hòa tan 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 24,5%. Nồng độ % của H3PO4 trong dung dịch thu được là

Câu 29 [30947] - [Loga.vn]

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của 

Câu 30 [52451] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm gồm?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook