Chi tiết đề thi

Hóa Học lớp 11

doquangduy363
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52485] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây lưỡng tính?

Câu 2 [32782] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

Câu 3 [3176] - [Loga.vn]

Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?

Câu 4 [11577] - [Loga.vn]

Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối với H2 là 20. Giá trị của m là

Câu 5 [52458] - [Loga.vn]

Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit photphoric?

Câu 6 [4802] - [Loga.vn]

 Cho sơ đồ phản ứng:

Câu 7 [35894] - [Loga.vn]

Thành phần chính của quặng photphorit là
 

Câu 8 [9985] - [Loga.vn]

Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

Câu 9 [28560] - [Loga.vn]

Chất không sử dụng làm phân bón hóa học là

Câu 10 [7452] - [Loga.vn]

Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M, phản ứng xong cô cạn dung dịch thu được 27,3 gam chất rắn. Giá trị của V là

Câu 11 [2997] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: but – 2- en; propen; etan; propin. Chất có đồng phân hình học là

Câu 12 [35285] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 

Câu 13 [30944] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là
 

Câu 14 [12248] - [Loga.vn]

Trong hai chất nào sau đây nguyên tố nitơ đều có cả tính oxi hóa và khử?

Câu 15 [52460] - [Loga.vn]

Fe(NO3)3 có tên gọi là?

Câu 16 [40465] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

Câu 17 [52441] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là:

Câu 18 [6887] - [Loga.vn]

. Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

Câu 19 [11251] - [Loga.vn]

Phân lân có chứa nguyên tố dinh dưỡng là

Câu 20 [24036] - [Loga.vn]

Thiết bị như hình vẽ dưới đây:

Không thể dùng để thực hiện thí nghiệm nào trong số các thí nghiệm sau:

Câu 21 [4679] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ cao, cacbon không tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây?

Câu 22 [35427] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng: 
(a) 2C + Ca → CaC2 ;         (b) C + 2H2 → CH4 ;         (c) C + CO2 → 2CO ; 
(d) 3C + 4Al → Al4C3. Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng 
 

Câu 23 [7340] - [Loga.vn]

Khi cho kim loại tác dụng với HNO3 thì không thể tạo ra hợp chất

Câu 24 [11604] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ

Câu 25 [13337] - [Loga.vn]

Khí không màu hóa nâu trong không khí là

Câu 26 [14962] - [Loga.vn]

Photpho là nguyên tố phi kim nằm ở ô 15 trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tính chất hóa học của photpho là

Câu 27 [36140] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường N2 phản ứng với chất nào dưới đây?
 

Câu 28 [38284] - [Loga.vn]

Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào sau đây không đúng?
 

Câu 29 [20598] - [Loga.vn]

Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit photphoric?

Câu 30 [27059] - [Loga.vn]

Nước đá khô" không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

Câu 31 [11540] - [Loga.vn]

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Câu 32 [14748] - [Loga.vn]

Điều khẳng định đúng là

Câu 33 [52462] - [Loga.vn]

Anion nitrat là tên gọi ion nào sau đây?

Câu 34 [5590] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào dưới đây?

Câu 35 [38213] - [Loga.vn]

Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ sau đây:
 
Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?
 

Câu 36 [14624] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu về NH3 và NH4+  như sau:(1) Trong NH3 và NH4+, nitơ đều có số oxi hóa -3;(2) NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit;(3) Trong NH3 và NH4+,  đều có cộng hóa trị 3;(4) Phân tử NH3 và ion NH4+ đều chứa liên kết cộng hóa trị.Số phát biểu đúng là

Câu 37 [12046] - [Loga.vn]

Một loại phân supephotphat kép có chứa 55,9% muối canxi đihidrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân này là

Câu 38 [28756] - [Loga.vn]

Thành phần chính của khí than ướt là

Câu 39 [52463] - [Loga.vn]

Amoni nitrit là tên gọi muối nào sau đây?

Câu 40 [23648] - [Loga.vn]

Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook