Chi tiết đề thi

Học Kì I 20182019

tramnguyenlamquynh0411
14 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16410] - [Loga.vn]

A. comment          B. development            C. confidence             D. reference

Câu 2 [38046] - [Loga.vn]

A. production                   B. propaganda                     C. promotion                      D. proceed

Câu 3 [37996] - [Loga.vn]

A. mood                       B. flood                       C. spoon                        D. moon

Câu 4 [38051] - [Loga.vn]

A. floor                      B. door                        C. noodle                         D. board

Câu 5 [37992] - [Loga.vn]

 

A. sour                   B. hour                     C. pour                    D. flour

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook