Chi tiết đề thi

kiểm tra 1 tiết

kiettannguyena6
3 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23483] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

Câu 2 [20600] - [Loga.vn]

Dãy chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

Câu 3 [29178] - [Loga.vn]

Độ điện li của dd axit fomic 0,46% (d=1g/ml) có pH=3 là

Câu 4 [29387] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

Câu 5 [12245] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 6 [28705] - [Loga.vn]

Axít nào sau đây là axit một nấc?

Câu 7 [38130] - [Loga.vn]

Chất nào sao đây là chất điện ly mạnh?
 

Câu 8 [13365] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là chất điện ly?

Câu 9 [11250] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh?

Câu 10 [52434] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai :

Câu 11 [38380] - [Loga.vn]

Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh
 

Câu 12 [23492] - [Loga.vn]

Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày.


Câu 13 [28714] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

Câu 14 [9679] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 15 [28787] - [Loga.vn]

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:


Câu 16 [28782] - [Loga.vn]

Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của:

Câu 17 [23461] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit

Câu 18 [30739] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện ly?
 

Câu 19 [29181] - [Loga.vn]

Axit axetic có hằng số axit là Ka = 1,8.10-5. Dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,01M và CH3COOH 0,1M có pH là               

Câu 20 [14938] - [Loga.vn]

Trong các chất sau, chất nào trong dung dịch là chất điện li yếu

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook