Chi tiết đề thi

nêu những thành tựu văn hoá giáo dục thời lý

lephihao2020
3 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [103457] - [Loga.vn]

Sự ra đời của chữ viết không mang lại ý nghĩa nào đối với sự phát triển của văn minh Ấn Độ?

Câu 2 [107208] - [Loga.vn]

Ai là người đã xin Trịnh Kiểm vào trấn thủ vùng Thuận - Quảng trong thế kỉ XVI?

Câu 3 [103785] - [Loga.vn]

Nét nổi bật của tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong giai đoạn 1418 - 1423 là

Câu 4 [103748] - [Loga.vn]

Vì sao dưới thời Trần địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng được nâng cao?

Câu 5 [103465] - [Loga.vn]

Chủ nhân đầu tiên sinh sống trên đất Lào là

Câu 6 [103764] - [Loga.vn]

Đâu là chính sách nổi bật của nhà Lý- Trần trong xây dựng quân đội?

Câu 7 [105491] - [Loga.vn]

Nhân vật lịch sử nào được mệnh danh là Trạng Lường?

Câu 8 [107200] - [Loga.vn]

Những thành tựu kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

Câu 9 [103670] - [Loga.vn]

Nhà Trần khi thực hiện kế sách "vườn không nhà trống" không nhằm mục đích nào sau đây?

Câu 10 [103515] - [Loga.vn]

“Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự hiểu kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn ông làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng thiên tử.”

Đoạn trích trên gợi cho anh(chị) nhớ đến nhân vật lịch sử nào?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook