Chi tiết đề thi

Thi HK 3 lớp 10

hle289525
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [92819] - [Loga.vn]

Vì sao cuối năm 1788, vua Càn Long cho 29 vạn quân Thanh sang xâm lược nước ta?

Câu 2 [86938] - [Loga.vn]

Nét đặc sắc của văn hóa Lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

Câu 3 [128962] - [Loga.vn]

Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào?

Câu 4 [92835] - [Loga.vn]

Giáo dục thi cử của nước ta ở các thế kỉ XVI đến XVIII có điểm hạn chế gì?

Câu 5 [90186] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông?

Câu 6 [96753] - [Loga.vn]

Đứng đầu mỗi ủy ban trong Công xã Pari là

Câu 7 [128062] - [Loga.vn]

Nhận xét nào không đúng về nền văn hóa cổ đại phương Đông?

Câu 8 [96787] - [Loga.vn]

Các tác phẩm Lê-nin viết trong năm 1903 không nhằm mục đích gì?

Câu 9 [96909] - [Loga.vn]

Nhân tố quan trọng thường xuyên quyết định đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản là gì?

Câu 10 [97079] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giữa thế kỉ XVIII là

Câu 11 [90180] - [Loga.vn]

Các triều đại phong kiến Đại Việt đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào đối với các nước láng giềng ở phía tây và phía nam?

Câu 12 [92769] - [Loga.vn]

Ngành nào từ thế kỉ XVI đến XVIII trở thành ngành kinh tế phát triển ở cả Đàng Trong và Đảng Ngoài?

Câu 13 [127337] - [Loga.vn]

Ý không phản ánh đúng đặc điểm của hợp quần xã hội đầu tiên của con người là

Câu 14 [97078] - [Loga.vn]

Thực dân Anh đã không thực hiện chính sách gì để kìm hãm sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?

Câu 15 [86878] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm nổi bật của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook