Chi tiết đề thi

Thi HK 3 lớp 10

hle289525
2 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
12
15 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [96636] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tư sản Anh là gì?

Câu 2 [134245] - [Loga.vn]

Thành thị trung đại Tây Âu ra đời là biểu hiện sự tiến bộ trước hết trong lĩnh vực nào?

Câu 3 [86939] - [Loga.vn]

Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người Lào Thơng là

Câu 4 [96312] - [Loga.vn]

Cuộc khủng hoảng xã hội nửa sau thế kỉ XVIII có tác động như thế nào đến nhà nước phong kiến thời Nguyễn?

Câu 5 [86312] - [Loga.vn]

Tại sao nhà nước ở các quốc gia cổ đại Phương Đông thường ra đời sớm?

Câu 6 [86326] - [Loga.vn]

Bộ máy giúp việc cho vua trong nhà nước chuyên chế cổ đại phụ trách rất nhiều công việc, ngoại trừ việc

Câu 7 [96873] - [Loga.vn]

“Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

Câu 8 [90186] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông?

Câu 9 [89998] - [Loga.vn]

Hãy kết nối thông tin ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp

Câu 10 [127933] - [Loga.vn]

Việc tạo ra của cải thừa thường xuyên đã dẫn đến sự thay đổi quan trọng nhất trong xã hội nguyên thủy là?

Câu 11 [86264] - [Loga.vn]

Trong xã hội nguyên thủy, sản phẩm dư thừa của xã hội xuất hiện được giải quyết bằng cách nào?

Câu 12 [128052] - [Loga.vn]

Vì sao nông nghiệp phát triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook