Chi tiết đề thi

Thi THptQG

Hoaithuong1507
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [22848] - [Loga.vn]

Các điểm cực tiểu của hàm số \[y={{x}^{4}}+3{{x}^{2}}+2\] là: 

Câu 2 [16667] - [Loga.vn]

Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng 85% thì lượng glucozơ thu được là

Câu 3 [4088] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x+3}{x-1}$ . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu 4 [4584] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+10$ trên $\left[ -2;2 \right]$.

Câu 5 [27945] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1\] ?

Câu 6 [27956] - [Loga.vn]

Cho hàm số  $y=\frac{3-x}{x-2}$. Chọn khẳng định đúng.

Câu 7 [40957] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}-3x+3\] đạt cực đại tại điểm \[x={{x}_{0}}.\] Khi đó ${{x}_{0}}$ bằng:

Câu 8 [26121] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số sau :

   

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

Câu 9 [27436] - [Loga.vn]

Hỏi hàm số nào có đồ thị là đường cong có dạng như hình vẽ sau đây ?


Câu 10 [26220] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-{{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3$. Tìm khẳng định sai ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook