Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [86319] - [Loga.vn]

Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về phát triển kinh tế biểu hiện:

Câu 2 [86388] - [Loga.vn]

Trong khu vực Đông Nam Á, dân số nước ta xếp thứ 3 sau

Câu 3 [109435] - [Loga.vn]

Nguyên nhân tài nguyên đất ở đồng bằng sông Hồng đang bị xuống cấp là do:

Câu 4 [112501] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào không đúng với quá trình phát triển đô thị từ năm 1954 - 1975?

Câu 5 [112771] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết sân bay quốc tế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

Câu 6 [63338] - [Loga.vn]

Ngành đánh bắt thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi hơn ở Đồng bằng sông Hồng là do

Câu 7 [112147] - [Loga.vn]

Vào đầu mùa hạ gió mùa Tây Nam gây mưa ở vùng:

Câu 8 [112636] - [Loga.vn]

Vật liệu xây dựng, phân bón hóa học là hướng chuyên môn hóa của

Câu 9 [86550] - [Loga.vn]

Quá trình đô thị hoá của nước ta 1954 - 1975 có đặc điểm:

Câu 10 [86263] - [Loga.vn]

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là nơi có sự tương phản rõ rệt giữa sườn Đông và Tây Trường Sơn về:

Câu 11 [101405] - [Loga.vn]

Nền nông nghiệp nước ta đang trong quá trình chuyển đổi sâu sắc, với tính chất sản xuất hàng hóa ngày càng cao, quy mô sản xuất ngày càng lớn, nên chịu sự tác động mạnh mẽ của

Câu 12 [112472] - [Loga.vn]

Nguyên nhân cơ bản nhất khiến Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất cả nước là

Câu 13 [86093] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không phải là thuận lợi chủ yếu của khu vực đồng bằng?

Câu 14 [86890] - [Loga.vn]

Đâu không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta:

Câu 15 [101367] - [Loga.vn]

Về mặt xã hội, đô thị hóa có vai trò

Câu 16 [112897] - [Loga.vn]

Nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 17 [86993] - [Loga.vn]

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp do Chính phủ quyết định thành lập, có ranh giới địa lí rõ ràng, chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp là

Câu 18 [86715] - [Loga.vn]

Khó khăn đối với ngành thuỷ sản ở một số vùng ven biển là

Câu 19 [112146] - [Loga.vn]

Bắc Trung Bộ là khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió nào?

Câu 20 [112653] - [Loga.vn]

Than đá tập trung chủ yếu ở

Câu 21 [109455] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC

CẤP PHÉP VÀO NƯỚC TA, NĂM 2015

Để thể hiện số dự án và tổng vốn đăng ký của nước ngoài được cấp phép vào nước ta năm 2015, theo bảng số liệu biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu 22 [112570] - [Loga.vn]

Vùng nào sau đây là vùng đứng đầu cả nước về diện tích lúa?

Câu 23 [112994] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atalat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết Đồng bằng sông Cửu Long không có khu kinh tế ven biển nào sau đây?

Câu 24 [112387] - [Loga.vn]

Đai ôn đới gió mùa trên núi ở độ cao trên (m):

Câu 25 [112675] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau:

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta qua các năm?

Câu 26 [112899] - [Loga.vn]

Quần đảo Hoàng Sa và Trường sa lần lượt thuộc tỉnh/thành phố nào?

Câu 27 [86396] - [Loga.vn]

Người Việt Nam ở nước ngoài tập trung nhiều nhất tại các quốc gia và khu vực nào sau đây?

Câu 28 [112545] - [Loga.vn]

Phát triển cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn là thế mạnh của vùng

Câu 29 [86699] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta hiện nay:

Câu 30 [86853] - [Loga.vn]

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy thủy điện Bản Vẽ được xây dựng trên con sông nào?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook