Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Giáo Dục Công Dân
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [122890] - [Loga.vn]

Chủ thể nào có trách nhiệm đảm bảo cho pháp luật được mọi người thi hành và tuân thủ trong thực tế?

Câu 2 [122948] - [Loga.vn]

Do nhà quá nghèo, bố lại bệnh nặng, B đã lấy trộm xe máy của gia đình hàng xóm bán lấy tiền đưa bố đi chữa trị. Trong trường hợp này, hành động của B đã

Câu 3 [123026] - [Loga.vn]

Công ty M quyết định sa thải và yêu cầu anh Y phải nộp bồi hường vì anh Y tự ý nghỉ việc để đi làm cho công ty khác trả lương cao hơn khi chưa hết hạn hợp đồng. Quyết định của công ty M không vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

Câu 4 [122956] - [Loga.vn]

Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức

Câu 5 [123180] - [Loga.vn]

Sau khi được A – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm X nhận vào làm bảo vệ, anh B đã mấy lần bắt gặp A nhận tiền của Y để tiếp tay cho Y cùng đồng bọn vào khai thác gỗ tại rừng phòng hộ. Anh B đã kể chuyện này cho vợ nghe và còn đưa cả bằng chứng cho vợ xem. Vợ anh B đã gọi điện và tống tiền anh A. Trong trường hợp trên, những ai cần bị tố cáo?

Câu 6 [123207] - [Loga.vn]

Trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền sáng tạo?

Câu 7 [123084] - [Loga.vn]

Việc làm nào dưới đây là vi phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?

Câu 8 [123117] - [Loga.vn]

Trong buổi ngoại khóa của trường, bạn Q đưa ra thắc mắc với thầy Đ về chương trình giáo dục liệu có đáp ứng được với đòi hỏi của cuộc cách mang công nghệ 4.0. Bạn Q đã thực hiện quyền tự do cơ bản nào dưới đây của công dân?

Câu 9 [122941] - [Loga.vn]

Pháp luật được coi là phương tiện để quản nhà nước quản lí xã hội

Câu 10 [123222] - [Loga.vn]

Quyền tự do kinh doanh của công dân được quy định tại điều bao nhiêu của Hiến pháp 2013?

Câu 11 [122961] - [Loga.vn]

Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật là hành vi trái pháp luật thuộc loại

Câu 12 [122999] - [Loga.vn]

Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?

Câu 13 [122970] - [Loga.vn]

Vi phạm dân sự là hành vi trái pháp luật xâm phạm tới

Câu 14 [123149] - [Loga.vn]

Ai là người thực hiện quyền khiếu nại?

Câu 15 [122947] - [Loga.vn]

Bộ luật Hình sự của nước ta hiện nay do cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền ban hành?

Câu 16 [123238] - [Loga.vn]

Người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

Câu 17 [123003] - [Loga.vn]

Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở các quyền

Câu 18 [123099] - [Loga.vn]

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc loại quyền về bí mật đời tư của cá nhân, người nào vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc

Câu 19 [123134] - [Loga.vn]

Quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị ngang nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

Câu 20 [122954] - [Loga.vn]

Nội dung nào không phải là hình thức thực hiện pháp luật?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook