Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [112410] - [Loga.vn]

Thiên tai nào thường xảy ra ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Câu 2 [86681] - [Loga.vn]

Cây ăn quả được trồng nhiều nhất ở:

Câu 3 [101378] - [Loga.vn]

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

Câu 4 [112486] - [Loga.vn]

Phát biểu nào không đúng với vấn đề việc làm hiện nay ở nước ta hiện nay?

Câu 5 [112617] - [Loga.vn]

Vùng Đồng bằng sông Hồng có điều kiện tự nhiên nổi bật nào dưới đây?

Câu 6 [86515] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết từ năm 1995 đến năm 2007, sự chuyển dịch cơ cấu lao động đang làm việc theo khu vực kinh tế nào sau đây không đúng?

Câu 7 [86687] - [Loga.vn]

Để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cây công nghiệp nước ta trên thị trường thế giới cần phải:

Câu 8 [112100] - [Loga.vn]

Bán bình nguyên điển hình nhất ở vùng nào?

Câu 9 [113135] - [Loga.vn]

Căn cứ vào bản đồ công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có chế biển thủy hải sản?

Câu 10 [112547] - [Loga.vn]

Thiên tai và các loại dịch bệnh là khó khăn trong ngành

Câu 11 [112151] - [Loga.vn]

Ranh giới cuối cùng của gió mùa đông bắc là:

Câu 12 [86759] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết phần lớn diện tích rừng ngập mặn ven biển nước ta tập trung chủ yếu ở vùng

Câu 13 [112590] - [Loga.vn]

Theo quy luật, chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở đồng bằng, chủ yếu là do:

Câu 14 [112592] - [Loga.vn]

Hạn chế chủ yếu của sản phẩm xuất khẩu ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là:

Câu 15 [112893] - [Loga.vn]

Việc bảo vệ rừng và vốn rừng không nhằm mục đích nào dưới đây?

Câu 16 [86570] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế ven biển Dung Quất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thuộc tỉnh:

Câu 17 [87361] - [Loga.vn]

Trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ, ngoài thủy lợi thì biện pháp quan trọng tiếp theo là

Câu 18 [112866] - [Loga.vn]

Điểm nào sau đây không đúng khi nói về biểu hiện của sức ép của dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?

Câu 19 [86541] - [Loga.vn]

Năm 2006, vùng nào sau đây của nước ta có số lượng đô thị nhiều nhất?

Câu 20 [112088] - [Loga.vn]

Dạng địa hình chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ nước ta là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook