Chi tiết đề thi

toán 10 hk1

monrunner3
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
7
13 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16603] - [Loga.vn]

Một lò xo và một sợi dây đàn hồi nhẹ có cùng chiều dài tự nhiên được treo thẳng đứng vào cùng một điểm cố định, đầu còn lại của lò xo và sợi dây gắn vào vật nặng có khối lượng m =100g như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k1 = 10 N/m, sợi dây khi bị kéo dãn xuất hiện lực đàn hồi có độ lớn tỷ lệ với độ giãn của sợi dây với hệ số đàn hồi k2 = 30 N/m ( sợi dây khi bị kéo dãn tương đương như một lò xo, khi dây bị cùng luwjcj đàn hồi triệt tiêu ) Ban đầu vật đang ở vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống dưới một đoạn a = 5 cm rồi thả nhẹ. Khoảng thời gian kể từ khi thả cho đến khi vật đạt độ cao cực đại lần thứ nhất xấp xỉ bằng

Câu 2 [13616] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{\left( x+3 \right)}^{e}}-\sqrt[6]{5-x}$ , Gọi $D$ là tập xác định của hàm số, khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 3 [14636] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 4 [24809] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình \[{{4}^{x}}-m{{.2}^{x+1}}+2m=0\] có hai nghiệm \[{{x}_{1}},{{x}_{2}}\] thỏa mãn \[{{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3\]?

Câu 5 [23601] - [Loga.vn]

Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình ${{16}^{x}}-2\left( m-3 \right){{4}^{x}}+3m+1=0$ có nghiệm là:

Câu 6 [30121] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình $\left( x+2 \right)\left[ \sqrt{{{\left( x+2 \right)}^{2}}+3}+1 \right]+x\left( \sqrt{{{x}^{2}}+3}+1 \right)>0$ là:

Câu 7 [23594] - [Loga.vn]

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện Tính tổng giá trị  lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=3{{x}^{2}}y-x{{y}^{2}}-2{{x}^{3}}+2x$ 

 

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook