Chi tiết đề thi

từ trường và dòng điện

kiencag
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [44927] - [Loga.vn]

Một thanh nam châm thẳng NS đặt vuông góc với mặt phẳng của một khung dây kín (C). Trong trường hợp nào sau đây dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây kín (C)

Câu 2 [46373] - [Loga.vn]

Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều

Câu 3 [5400] - [Loga.vn]

Tính chất cơ bản của từ trường là:

Câu 4 [48635] - [Loga.vn]

Nếu một mạch điện hở chuyển động trong từ trường cắt các đường sức từ thì:

Câu 5 [47564] - [Loga.vn]

Khung dây MNP mang dòng điện I= 10A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4mT với các đường sức từ song song với cạnh MN. Cho MP = 5cm và tam giác vuông tại M. Lực từ tác dụng lên cạnh PN bằng

Câu 6 [48555] - [Loga.vn]

Cảm ứng từ sinh ra bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây.

Câu 7 [3854] - [Loga.vn]

Định luật Lenxơ dùng để xác định

Câu 8 [49184] - [Loga.vn]

Nếu mắc nối tiếp một cuộn dây dẫn và một đèn và khóa điện rồi nối mạch với nguồn điện. Khi mở khóa điện, hiện tượng xảy ra là

Câu 9 [52803] - [Loga.vn]

Một từ trường đều có phương thẳng đứng, hướng xuống. Hạt α là hạt nhân nguyên tử He chuyển động theo hướng Bắc địa lý bay vào từ trường trên. Lực Lorenxơ tác dụng lên α có hướng

Câu 10 [48358] - [Loga.vn]

Có ba nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng từ cùng một độ cao so với mặt đất.

Thanh thứ nhất rơi tự do; thời gian rơi $t_1$.

Thanh thứ hai rơi qua một ống dây dẫn để hở; thời gian rơi $t_2$

Thanh thứ ba rơi qua một ống dây dẫn kín; thời gian rơi $t_3$.

Biết trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. Chọn đáp án đúng:

Câu 11 [47586] - [Loga.vn]

Từ thông Φ qua khung dây kín biến đổi theo Φ(Wb) thời gian được biểu diễn trên đồ thị như hình. Suất điện động cảm ứng $e_c$ trong khung trong khoảng thời gian

Câu 12 [48589] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Lực từ là lực tương tác

Câu 13 [48636] - [Loga.vn]

Muốn giảm hao phí do toả nhiệt của dòng Phu cô gây trên khối kim loại, người ta thường:

Câu 14 [47314] - [Loga.vn]

Trong động cơ không đồng bộ, khung dây dẫn đặt trong từ trường quay sẽ

Câu 15 [48558] - [Loga.vn]

Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc vào

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook