Chi tiết đề thi

vật lý 12 dễ

kimanh15
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38692] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình của hai dao động thành phần là  \[{{x}_{1}}=5\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{6} \right)cm;\,\,{{x}_{2}}=10\cos \left( 2\pi t-\frac{5\pi }{6} \right)cm\]. Tần số của dao động tổng hợp là

Câu 2 [38559] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa thì véc tơ vận tốc và véc tơ lực kéo về ngược chiều với nhau khi vật đi từ

Câu 3 [14772] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=4\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{6} \right)cm\] và \[{{x}_{2}}=4\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{2} \right)\,cm\]. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 4 [54836] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng thì

Câu 5 [38894] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động riêng của con lắc này là

Câu 6 [45903] - [Loga.vn]

Pha ban đầu của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào

Câu 7 [37762] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos (4πt + π/3) ( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 0,5s , li độ của chất điểm này có giá trị bằng

Câu 8 [38581] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Nếu biên độ dao động của con lắc tăng lên gấp đôi thì tần số dao động của con lắc:

Câu 9 [38571] - [Loga.vn]

Vật dao động tắt dần có:

Câu 10 [33509] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 11 [53008] - [Loga.vn]

Dao động cơ học là

Câu 12 [39375] - [Loga.vn]

Trong các phương trình sau, phương trình nào biểu diễn một dao động điều hòa?

Câu 13 [31720] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, các cặp đại lượng nào sau đây biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ?

Câu 14 [44561] - [Loga.vn]

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực $F={{F}_{0}}\cos \pi ft$ (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

Câu 15 [34223] - [Loga.vn]

Máy biến áp là một thiết bị dùng để

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook