Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook