Sau một thời gian hoạt động Loga đã nhận được sự yêu mến của rất nhiều học sinh trên toàn quốc, với mong muốn phát triển ngày càng mạnh mẽ với nhiều nội dung phong phú chúng tôi cần tuyển các CTV trên toàn quốc với các vị trí sau:

1.CTV up đề thi thử

Các bạn xem video hướng dẫn tại : https://www.youtube.com/watch?v=MjQ6Z9O7KlU 

Công việc chính: Các bạn up đề do Loga gửi hoặc bạn sẽ tự tìm đề có giải chi tiết các môn học từ lớp 3-12 để thêm vào hệ thống dữ liệu của Loga 

Quan trọng là bạn nên có 1 chút am hiểu về môn đó để thêm đúng chương, đúng môn tránh sai sót để bị phạt

2.CTV Cập Nhật Đề Thi Thử

+Bạn sẽ sưu tầm các đề thi thử mới nhất trên toàn quốc ở các nguồn khác nhau (mình sẽ hướng dẫn cụ thể) để đăng lên Loga cho các em học sinh tham khảo 

3.CTV Giải Đề

4. CTV  Viết Bài theo chuyên đề

Yêu cầu chung là phải có chuyên môn về môn bạn sẽ viết các tut hướng dẫn học sinh theo các chuyên đề nhỏ 

Xem hướng dẫn đăng bài tại : https://www.youtube.com/watch?v=ARPp0tUJMpE&t=2sBài viết gợi ý: