Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỉ khối so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook