Bài thơ Đàn ghi ta của Lor – ca được in trong tập:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook