Biên bản gồm mấy phần?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook