Biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các " /> Biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình qu ..." /> Biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các " />

Biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người)

của các nước Cô-oét, Hàn Quốc, và Lào.

Nhận xét nào sau đây đúng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook