Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nguyên lí I của nhiệt động lực học?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook