“bỗng kinh hoàng

Áo choàng bê bết đỏ”

Hai câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook