Các chất thuộc dãy đồng đẳng của hiđrocacbon X được dùng sản xuất dầu mỡ bôi trơn, sản xuất nhựa đường, sản xuất nến,… X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook