Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook