Câu nào dưới đây chứa hàm ý?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook