Cấu tạo của 1 nơron điển hình bao gồm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook