Câu thơ “Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!” nhà thơ sử dụng phép tu từ gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook