Cho \(7\) tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook