Cho các góc có số đo là: \({35^0};{105^0};{90^0};{60^0};{152^0};{45^0};{89^0}.\) Có bao nhiêu góc là góc nhọn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook