Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó bóng đèn dây tóc \[{{}_{1}}\] có ghi số 12V-3W, bóng đèn dây tóc \[{{}_{2}}\] loại 6V-3W; \[{{R}_{b}}\] là một biến trở. Để các đèn sáng bình thường thì điện trở \[{{R}_{b}}\] có giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook