Cho ngưỡng nghe của âm là 0,1 nW/m2. Tại một điểm có mức cường độ âm là 90 dB thì cường độ âm bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook