Cho số phức z thỏa mãn \(\left( {1 + 3i} \right)z - 5 = 7i\). Khi đó số phức liên hợp của z là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook