Cho tam giác \(ABC\) cân tại \(A,\,\,\angle B = {65^0},\) đường cao \(CH = 3,6\). Hãy giải tam giác \(ABC\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook