Cho tam giác \(ABC\) có các đường trung tuyến \(BD\) và \(CE\) vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh \(BC\) biết \(BD = 4,5\,cm;\,CE = 6\,cm.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook