Cho tam giác \(ABC\) có \(G\) là trọng tâm tam giác, \(N\) là trung điểm \(AC\). Khi đó \(BG = ...BN\). Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook