Cho tam giác \(ABC\) có hai đường phân giác \(CD\) và \(BE\) cắt nhau tại \(I.\) Khi đó

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook