Cho tam giác \(ABC\) có một đường phân giác đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là tam giác gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook