Cho tam giác \(ABC\) có: \(\widehat B = \widehat C = {45^0}.\) Khi đó tam giác \(ABC\) là tam giác gì?

Chọn kết luận đúng nhất:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook