Cho tam giác \(ABC\) nhọn có trực tâm \(H.\) Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook