Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(\widehat B = {30^0}.\) Khi đó:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook