Cho tam giác \(DEF\) và tam giác \(JIK\) có \(EF = IK;\,\widehat D = \widehat J = 90^\circ \). Cần thêm một điều kiện gì để \(\Delta DEF = \Delta JIK\) theo trường hợp cạnh huyền-cạnh góc vuông?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook