Cho tất cả ankan thể khí, điều kiện thường tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì tạo ra được tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo tất cả ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook