Cho trước \(5\) tia chung gốc \(O\). Vẽ thêm \(4\) tia gốc \(O\) không trùng với các tia cho trước. Hỏi đã tăng thêm bao nhiêu góc đỉnh \(O\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook