Cho \(\widehat {AOB} = 100^\circ \). Vẽ tia \(OC\) sao cho tia \(OB\) nằm giữa hai tia \(OA\) và \(OC\) đồng thời \(\widehat {COB} = {30^0}\). Tính số đo \(\widehat {AOC}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook