Cho \(\widehat {xOy}\) là góc bẹt có tia On là phân giác, số đo của \(\widehat {xOn}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook