Chu trình Calvin ở nhóm thực vật C4 xảy ra chủ yếu ở:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook