Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook